Nie podniesiemy wieku emerytalnego, bo kiełbasa wyborcza nie będzie się zgadzać. Pracuj do śmierci. Zachęcimy Cię do pracy na emeryturze mniejszym podatkiem dochodowym ale różnicę weźmiemy sobie na Twoje konto emerytalne. I tak nie dożyjesz, żeby dostać te pieniądze. Budżet stonks!

2,8 mld euro w części grantowej i 2,1 mld euro w części pożyczkowej przewiduje Krajowy Plan Odbudowy, w wersji opublikowanej przez rząd w piątek 30 kwietnia na transformację cyfrową. Łącznie komponent C, opiewa na 4,9 mld euro, co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.